Má Facebook právo na cenzuru?

Facebook

Facebok je dnes braný jako cosi, co má dle uživatelů povinnost být pouhou platfomou, na kterou si každý může napsat co chce. Ale lze se na to dívat i z pohledu provozovatele webových stránek, tedy …. „Chci mít na svém webu opravdu cokoli? A chci mít na webu dokonce i to co je v rozporu se zákony a dobrými mravy?“ … Facebook jako provozovatel svého webu tedy zcela jistě nemá povinnost zveřejnit cokoli.

A co třeba zodpovědnost leadera trhu

Když je někdo leaderem nějakého oboru, tak určuje do značné míry jak bude vypadat. A to je obrovská zodpovědnost. Takže když bude Facebook chlívem, tak to má obrovský dopad.

A kdo určí co je a není správně?

Otázkou pochopitelně je, jak určit v dnešním technicky propojeném, ale lidsky, politicky i nábožensky nesvorném světě, co je nemorální, nezákonné … Určovat to globálně, nebo v jednotlivých státech, nebo v jednotlivých etnikách, nebo dokonce individuálně? ….. Jak to udělat? …. Facebook se tedy o takového snaží. Nevím, jestli je to dobře, ale je dobře, že se o to snaží z vlastní vůle, tedy z vůle provozovatele webu. Horší by bylo, kdyby se o to snažil z vůle vlád, církví, nebo nějakých zájmových skupin. Ale i v tom by mu, jako soukromé firmě, asi těžko mohl někdo bránit.