Co zjistí analýza návštěvnosti?

Rozkvetlý strom a včela

O důležitosti analýzy návštěvnosti vypovídá několik následujících výstupů, které pomohou nejen s orientováním optimalizace webu pro vyhledávače, ale mohou pomoci i lépe nastavovat parametry marketingových kampaní. Zároveň můžou odhalit také zásadní problémy na vašich stránkách. Opravdu důkladná a fundovaná analýza návštěvnosti je jistě ku prospěchu každé webové stránky.

Struktura návštěvnosti

Analýza návštěvnosti dokáže v poměrně jasných obrysech nastínit strukturu návštěvníků vaší stránky. To je velmi praktické pokud chcete účinně plánovat reklamní kampaně či vhodně pracovat s návštěvníky vašeho webu. Mnohé z těchto informací jsou pro úspěšné vedení podnikání nedocenitelné.

Odkud a kam návštěvnost proudí

Tato zjištění jsou velmi důležitá pro SEO. Pomohou totiž zjistit, kde má váš web mezery z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Tvoří-li vysoké procento návštěvnost z irelevantních klíčových slov a jen málo návštěvníků přijde z klíčových slov, která jsou pro vás z hlediska prodejů zajímavá, je pravděpodobně něco špatně. Pomocí analýzy návštěvnosti stránek také zjistíte, jak návštěvníci proudí webem. Dozvíte se tak, co je vlastně na vašich stránkách zajímá a co naopak nikoliv. To může být velmi dobrým podkladem pro nové uspořádání stránky či zlepšení přehlednosti konkrétní části stránky.

Problémy na stránce

Odhalí-li analýza vysokou míru okamžitého opuštění (tzv. bounce rate) anebo naopak nízkou mírou konverze, indikuje to skutečnost, že na vaší stránce není něco v pořádku. Vysoká míra opuštění může být způsobena špatným očekáváním návštěvníka. Zkrátka na vaší stránce nenašel odpověď na svoji otázku. Důvodem však může být také nedůvěryhodnost vašich stránek. V takovém případě je jistě rozumné zvážit možnost přepracování vzhledu webové stránky. Zvýšená míra odchodů na konkrétních stránkách zas značí problémy v konkrétní části webu.