Jaké internetové projekty mám nejraději

Rozkvetlý strom

Přemýšlel jsem o tom, jak se to stane, že mě některý projekt baví a jiný ne. Jistou roli v tom někdy hrají peníze, ale přece jen to není to, co mě dokáže pro projekt nejvíce nadchnout. Za uplynulé 3 roky jsem věnoval tisíce hodin projektům, jejichž primárním cílem byl finanční zisk a také tisíce hodin projektům, u kterých jsem zisk nepředpokládal. V obou skupinách se našly projekty, které mě velmi bavily.

 

Čím to tedy je?

Podle mého současného poznání je to mix čtyř faktorů:

  • Smysluplnost projektu
  • Potenciál finančního zisku
  • Témata, která mě baví a zajímají
  • Když umím to na čem pracuji

Smysluplnost projektu

Často vidím, že podnikatelé a někdy spíše podnikavci, přicházejí se službou nebo produktem, který lidé nepotřebují. Úkolem marketéra pak je vytvořit dojem, že se jedná o něco, co uživatel potřebuje a vím, že se to i často podaří. Důkazem toho je záplava věcí, které mají lidé doma a udržují je ve stavu „to doma máme a musíme mít“. Práce na takových projektech (propagace služeb, produktů, firem … ) mě nezajímá a nepracuje se mi na nich dobře.

Podstatně více mě zajímají projekty, v rámci nichž se jedná o podporu produktů, služeb (nebo jejich výrobců či prodejců), které lidé opravdu potřebují nebo jim mohou udělat radost či ulehčit život. O co se například jedná? Baví mě ukazovat lidem a propagovat všechno, co je nějakým způsobem pěkné, chytré, baví to, uklidňuje, nebo naopak rozhýbává stojaté vody (a nemám namysli lexaurin ani Redbul) …

Potenciál finančního zisku

Neženu se za každou cenu do obrovských businessů, ve kterých je nejvíce peněz, protože vím, že bych se na nich trápil a byl bych svázaný očekáváními klientů. Byl bych také bičován úspěchy i neúspěchy. Mám rád bystré podnikatele a chytré podnikání, které se primárně zaměřuje na užitek, kvalitu a až poté na zisk. Takoví podnikatelé mají můj obdiv a rád jim pomáhám. Nejvíce mě pak zajímají dlouhodobé spolupráce.

Téma, které mě baví a zajímá

Baví mě například propagace kulturních akcí, šikovných řemeslníků, ziskových i neziskových aktivit s vzdělávacím, humanitním nebo i humanitárním přesahem. Pokud pracuji na projektu s tématem, které mě současně baví, stává se z něj nejen obživa, ale srdeční záležitost. Z toho pak profituji já i klient. Vždycky si přeju, aby se mým klientům dařilo, ale když dělají něco, co je mi blízké, nebo to třeba nějak podporuje i moje životní principy, pak se dostavuje i vnitřní uspokojení.

Když umím to, na čem pracuji

Nejsem grafik, ani programátor, ale umím velmi dobře řídit projekty, analyzovat weby a vymýšlet jejich strukturu. Postupem času jsem se naučil obstojně pracovat s WordPressem, což mi umožnilo samostatně tvořit i náročnější weby, na které jsem dříve nasazoval mé šikovnější kolegy. Díky tomu dovedu bez nějakých větších komplikací vytvořit zajímavé stránky, které jsou zároveň dobře vyladěné z hlediska SEO. Vím, že bych mohl vše jen manažersky řídit, ale to by mě nebavilo tak, jako mě baví tvorba webových stránek. Mám zkrátka rád manažerskou, i tu „dělací“ práci. Ten pocit, když je web, nebo širší projekt těsně před spuštěním a já vím, jak jsem ho celý, nebo z části i tvořil, ten je k nezaplacení. V tu chvíli totiž vím, jak to bylo náročné, jak jsem se potil, abych vymyslel nějakou užitečnou vychytávku. Cítím se spokojeně, když je i zákazník spokojený nebo dokonce nadšený.