Optimalizace webů a SEO

Optimalizace každého webu považujeme za nikdy nekončící kontinuální proces, který v sobě zahrnuje mnoho činností a jednou z nich je také dnes velmi populární SEO, tedy optimalizace webů pro fulltextové vyhledávače. 

Optimalizace webů, tak jak ji chápeme my, v sobě zahrnuje následující činnosti (ale i mnohé další podle potřeby):

 • tvorba obsahu,
 • linkbuilding (budování odkazového profilu),
 • optimalizace textů a jeho struktury
 • optimalizace struktury webu,
 • správné strukturování nadpisů,
 • optimalizace metatagů,
 • interní prolinkování webu,
 • zvýraznění toho, co má být výrazné,
 • pravidelná kontrola hledanosti klíčových slov a jejich použití na webu,
 • pravidelná kontrola pozic klíčových slov,
 • pravidelná kontrola návštěvnosti webu analytickými nástroji,
 • kontrola dostupnosti webu pro uživatele i roboty,
 • marketingovou strategii,
 • navazování spolupráce s jinými weby.

Výčet těchto činností nikdy není a ani nemůže být úplný, vždy se odvíjí od aktuální situace a potřeb provozovatele webu a webu samotného.