Optimalizace webů a SEO

Rozkvetlý strom

Optimalizace každého webu považujeme za nikdy nekončící kontinuální proces, který v sobě zahrnuje mnoho činností a jednou z nich je také dnes velmi populární SEO, tedy optimalizace webů pro fulltextové vyhledávače. 

Optimalizace webů, tak jak ji chápeme my, v sobě zahrnuje následující činnosti (ale i mnohé další podle potřeby):

Výčet těchto činností nikdy není a ani nemůže být úplný, vždy se odvíjí od aktuální situace a potřeb provozovatele webu a webu samotného.